';

China

top 10

Kunming

Jiuzhaigou

Hangzhou

Yangshuo

Lhasa 

Xi’an

Shanghai

Great Wall of China

Hong Kong

Beijing